Timelox och Assa SmartAir.

Offline passersystem ger en bekväm och säker lösning på innerdörrar såsom kontor, förråd, lektionssalar och liknande utrymmen där man vill undvika nyckelhantering och inte har krav på högsta säkerhet eller verksamheter där man har begränsad möjlighet att dra fram el eller nätverk.

Vad är det som kännetecknar ett off line passersystem:

Off line passersystem är ett mellanting mellan on line passersystem och nycklar, både kostnadsmässigt och säkerhetsmässigt. Du har kontroll på all behörighet i en programvara.

Det krävs ingen kabeldragning vilket ger en kostnadseffektiv installation.

Du kan begränsa behörighet till utvalda dörrar, under viss tid framöver och under vissa tider på dygnet.

Kortläsarna kan enkelt flyttas eller programmeras om när organisationen förändras.

Du kan använda samma kort eller tagg som till ditt on line passersystem eller andra system.

Service och support är enkelt efterom varje läsare lever sitt eget.

I båda systemen finns funktioner som innebär enklare hantering och högre säkerhet i ett off line-system, exempelvis autouppdatering och validering.

Vi hjälper dig att hitta det som passar just din organisation.

Farsta Lås AB · Pepparv 3. · 123 56 Farsta · Telefonväxel: 08-6045050 · Fax: 08-6042285 · butiken@farstalas.se
Gå till toppen